Widget left

Add widget content here

Widget right

Add widget content here

Predplatite se na naš bilten

Pretplatite se na naš newsletter kako bi primali važne obavijestii . Vaša e-mail adresa neće biti otkrivena nikome.

Ostanite u kontaktu!

The reservation has been send, we will contact you soon!

Redovna godišnja skupština Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila

Nema komentara24 Ožujak 22:35

Hrvatski savez povijesnih – starodobnih vozila Zagreb

Zagreb, 23. ožujka 2019.

Broj: 1 – 1 / 10 – III – 2019. DL

Članovima Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila

Predmet: Poziv za redovnu godišnju skupštinu Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila

 

Temeljem članka 17., stavka 1. do 4. Statuta Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, ravnatelj Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila saziva redovnu godišnju Skupštinu Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila za dan 13. travnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati  u Zagrebu, u sjedištu Hrvatskog generalskog zbora, Ulica Jurja Habdelića 2.

 

Za redovnu godišnju Skupštinu Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Pozdravna i uvodna riječ
  2. Utvrđivanje broja prisutnih skupštinara
  3. Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  4. Izvješće o radu Hrvatskog saveza povijesnih vozila za razdoblje od 14. travnja 2018. do 13. travnja 2019. godine s planom rada za sljedeće jednogodišnje razdoblje.
  5. Izvješće Nadzornog odbora
  6. Razno

Pisani materijali za 4. i 5. točku dnevnog reda priloženi uz poziv.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
IZVJEŠĆE O RADU

Nadopuna predloženog dnevnog reda može se poslati pisanim putem zaključno s 8. travnja 2019. godine na elektroničku adresu Saveza: havap.hr@gmail.com

Skupštinare-predstavnike klubova,  podsjećamo da ponesu punomoći za zastupanje svojih klubova i preslike osobnih iskaznica.

Obrazac punomoći je priložen  pozivu, a predaje se kod prijavljivanja u mjestu održavanja skupštine, a punomoćnik se potpisuje na popis sudjelujućih skupštinara.

Rasprava o točkama dnevnog reda mora biti sadržajna  i bez udaljavanja od teme raspravljanja. Predvidivo vrijeme trajanja skupština je do 80 minuta.

Sjednici Skupštine mogu prisustvovati  i članovi klubova koji nisu punomoćnici, ali bez prava glasa.

 

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila

Mladen Veršić, dipl. iur. ravnatelj

 

Komentari su zatvoreni.